De GroepsGelukTrainer

GroepsGeluk is een methode voor iedereen in het onderwijs. GroepsGeluk wil de wereld mooier maken door binnen het onderwijs systemisch denken en werken als vanzelfsprekend te maken. Alles voor een gezond en prettig pedagogisch klimaat. Want werken met en voor de toekomst van morgen maakt een baan in het onderwijs bijzonder.

Methode voor groei & bloei

We zijn allemaal onderdeel van meerdere systemen. Denk bijvoorbeeld aan familie, vrienden, je team en de buurt. Al deze systemen beïnvloeden de dynamiek in een klas. Dit kan tot ongewenste situaties en gedrag leiden. Wat energie vergt en ten koste gaat van de ontwikkeling van capaciteit.

De GroepsGelukTrainer leidt leerkrachten, intern begeleiders, directeuren, coaches en scholen op door inzichtelijk te maken wat er speelt. Hierdoor is het mogelijk doeltreffend te handelen op een laagdrempelige, inspirerende en verbindende wijze. Alles ten gunste van de groei en bloei in de groep.

Groepsgeluk Trainer

Wij willen GroepsGeluk

GroepsGeluk is er voor de toekomst van morgen. Samen met GroepsGelukLeerkrachten, -Coaches en -Trainers wil zij de wereld mooier maken. Want geluk in de groep zorgt voor energie en ontwikkeling van enorm veel potentieel. Potentieel om een verschil te kunnen maken. Als individu en organisatie.

Doe jij mee? Vanuit je klas, school, stichting, praktijk, samen met GroepsGeluk?
Neem dan contact op via: info@groepsgelukplatform.nl of 06 499 748 15.